Aylesford

Cisza

22 sierpnia 2014:
U ojców karmelitów w Aylesford można znaleźć ciszę. Karmel to żywa tradycja życia kontemplacyjnego w oddzieleniu od świata ale bez zrywania z nim. Karmelici żyją charyzmatem prorockiej misji św. Eliasza i rozważaniem tajemnic Matki Bożej.
Dzisiaj święto Maryi Królowej. Uroczysta msza i odnowienie szkaplerza karmelitanskiego przed relikwiami sw. Szymona Stock. Błogosławiony czas.

Aylesford

Aylesford

Aylesford

Aylesford

Aylesford

Aylesford

Aylesford

Aylesford

Aylesford