20170408_211605

Dni Skupienia Pielgrzymów Bożego Miłosierdzia u franciszkanów w Łodzi

Niedziela Palmowa w klasztorze oo. Franciszkanów na Kreciej w Łodzi.
Pod duchową opieka o. Grzegorza trwają tu Dni Skupienia Pielgrzymów Bożego Miłosierdzia.

W goscinnych progach franciszkańskiego klasztoru na Kreciej w Łodzi czas dzielimy między wspólną Eucharystią,  modlitwą brewiarzową, dzielenie się Słowem i planowanie kolejnych pielgrzymek. Jest czas na malowanie figury Maryi, sadzenie bratków, w planie ognisko wieczorem… Wojtek przygrywa na gitarze. Wspominamy minione drogi i prosimy o poznanie woli Bożej na kolejne puelgrzymki. Przed nami położenie Krzyża na Ameryce w roku 2018 – najdłuższa z dotychczasowych pielgrzymek.

II czytanie z Godziny Czytań dzisiejszej Liturgii Godzin:

„Nuże więc, biegnijmyż i my razem z Chrystusem, któremu spieszno na mękę. Naśladujmy tych, co wyszli Mu na spotkanie, ale nie w ten sposób, by słać na drodze gałązki palm i oliwek oraz kłaść kosztowne szaty, lecz my sami, jak tylko możemy, rozścielmy się na ziemi w pokorze ducha i prostocie serca, abyśmy przyjęli nadchodzące Słowo i pochwycili Boga, który nigdzie nie daje się ująć.”

20170408_210053

20170408_211605

20170409_124613

20170409_081723

20170409_125505

20170409_100418

20170409_111832

20170409_112032

20170408_203644

20170408_163642

20170409_111929