Tablice w TVP

Idzie Człowiek w TVP1

Telewizja Polska poświeciła fragment programu „Między Ziemią a Niebem” pielgrzymce do Brukseli (od 40. minuty). W odcinku wyemitowanym 20 lipca, dostępnym na stronie TVP można było usłyszeć:

„Trzech Polaków z kolei postanowiło pieszo pielgrzymować do Brukseli z takimi oto tablicami pokoju, na których wypisane są cztery prymaty cywilizacji miłości Jana Pawła II: Być przed Mieć, Człowiek przed Rzeczą, Etyka przed Techniką i Miłosierdzie przed Sprawiedliwością.

Wyruszyli 11 lipca w dzień świętego Benedykta, patrona Europy z trzech różnych miejsc – Wojciech wyszedł z włoskiego wzgórza Monte Cassino, Roman z irlandzkiego Knock a Grzegorz z Głogowca

Idą w intencji Europy, przypominając w drodze o wezwaniu świętego Jana Pawła II by była wspólnotą ducha budowaną na fundamencie wartości ludzkich i chrześcijańskich, a ich pielgrzymkę mogą Państwo śledzić na stronie www.idzieczlowiek.pl”

Strona TVP