Obejdźmy świat

Obejdźmy świat

Ta pielgrzymka będzie inna niż poprzednie. Nie pójdziemy w nią sami. ZAPRASZAMY DO PIELGRZYMOWANIA wszystkich, którzy mają wygodne buty, plecak i gotowi są przez co najmniej 5 km (indywidualnie lub w grupie) nieść intencje cywilizacji miłości do wybranego kościoła, sanktuarium, lub jakiegoś miejsca związanego z duchowym dziedzictwem ludzkości.

W pielgrzymce dookoła świata przeszliśmy do tej pory… 32 615 km

Zaproszenie kierujemy do wszystkich niezależnie od wyznawanej religii, światopoglądu, czy przynależności organizacyjnej. Ale uwaga. Pielgrzymka to nie turystyczny rajd. O pielgrzymce mówimy wtedy, gdy:

  • celem drogi jest miejsce święte (duchowe) – wybrane indywidualnie przez pielgrzyma
  • pokonujemy drogę niosąc określoną intencję i podejmując jakieś wyrzeczenie w tej intencji (już podjęcie drogi jest wyrzeczeniem, ale można dodać coś jeszcze – np. modlitwę, post). Wspólną dla nas wszystkich intencją będą prymaty cywilizacji miłości: człowiek przed rzeczą, etyka przed techniką, „być” przed „mieć” i miłosierdzie przed sprawiedliwością.
  • pielgrzymka w tradycji chrześcijańskiej może mieć wyłącznie charakter błagalny (właśnie w określonej intencji) być pokutna (przepraszamy za coś) lub dziękczynna (dziękujemy za coś). Oprócz niesienia prymatów cywilizacji miłości (charakter błagalny) każdy może dla siebie dodać własny wymiar pielgrzymowania (dziękczynny lub pokutny).

PRZESTAŃ GADAĆ, OBUDŹ DUCHA I POKONAJ DYSTANS Z BUTA!

Każdy kto chce dołączyć do pielgrzymki dookoła świata powinien zaplanować własną trasę minimum 5 km i przesłać propozycję do nas mailem na adres: idzieczlowiek@gmail.com. Otrzyma w zamian mailem kartę pielgrzyma (na której po odbyciu drogi uzyska potwierdzenie
przebycia trasy z miejsca zakończenia pielgrzymki – od księdza, policjanta, sprzedawcy w spożywczym, czy na stacji benzynowej – chodzi o to, żeby pojawiła się nazwa miejscowości).

Potwierdzoną kartę można sfotografować komórką i wysłać do nas. Przebyte kilometry zarejestruje nasz LICZNIK KILOMETRÓW, który na stronie www będzie aktualizowany o każdą odbytą i potwierdzoną pielgrzymkę.

Kilometry wszystkich zgłoszonych pielgrzymek będą sumowane aż uzyskamy odległość równą obwodowi naszej planety.

Pielgrzymów będziemy wpisywać na listę.

DON’T TALK. DO THE WALK!

Dodatkowo każdy pielgrzym zostanie uwieczniony na kamieniu w kaplicy, której budowę podejmujemy z myślą o stworzeniu miejsca spotkań dla pielgrzymów. Nie mamy środków ani nawet gruntu, ale wyruszając w pielgrzymkę do Asyżu też nie skupialiśmy się na funduszach. Jeśli intencja budowy jest czysta, pomysł się powiedzie.

Myślimy też o osobach niepełnosprawnych i tych, którym obowiązki nie pozwalają wyruszyć w drogę. Ich kroki liczone będą inaczej, ale także włączymy je do pielgrzymki.