Pielgrzymka do Asyżu (2011)

Do Asyżu

Od lewej Roman, Leszek Podolecki, Dominik. Z przodu Wojtek.

Latem 2011 roku wyruszyliśmy z trzech miast w pieszej pielgrzymce pokoju. Niosąc do Asyżu przesłanie pokoju z Fatimy, Moskwy i Jerozolimy, głosiliśmy prymaty cywilizacji miłości Jana Pawła II, pragnąc aby ustąpiły egoizmy i podziały, które niszczą godność człowieka, prowadzą do konfliktów i coraz bardziej zagrażają całej ludzkości.

Po ponad trzech miesiącach pieszej wędrówki doszliśmy do Asyżu, gdzie uczestniczyliśmy w modlitwie o pokój z udziałem przedstawicieli religii całego świata, którzy przybyli do Asyżu na zaproszenie Benedykta XVI żeby uczcić XXV rocznicę pierwszego spotkania w Asyżu, które poprowadził nasz wielki rodak Jan Paweł II.

Mapa do Asyżu

25 lat temu przedstawiciele religii i kościołów z całego świata przyjęli zaproszenie Jana Pawła II do wspólnej modlitwy o pokój. Spotkanie odbyło się w miejscu, gdzie osiem wieków wcześniej prorok pokoju znany jako Franciszek pokazał, że droga do naprawienia świata zaczyna się w sercu każdego z nas.Tamta wspólna modlitwa jest dla nas misją, którą chcemy kontynuować.

Dziś wszyscy stoimy przed nowymi problemami, których eskalacja może mieć gorsze skutki dla ludzkości niż zbrojny konflikt. Modlimy się o świat, w którym człowiek jest ważniejszy niż przedmiot, w którym wspólne wartości cenione są wyżej niż osiągnięcia techniki, gdzie „być” znaczy więcej niż „posiadać” i gdzie miłosierdzie góruje nad sprawiedliwością.

Wierzymy, że przyjęcie i życie tymi czterema prymatami „cywilizacji miłości” wymienionymi przez Jana Pawła II, pozwoli każdemu człowiekowi odzyskać pokój w sercu, a ludzkości zapewni rozwój oparty na miłości Boga i bliźniego.

Po osiągnięciu etapu w Asyżu nasza pielgrzymka pokoju trwa nadal. Tym razem zamierzamy głosić światu Dobrą Nowinę wędrując dookoła świata.

Galeria zdjęć

Dominik – Droga z Moskwy

Roman – Droga z Jerozolimy

Wojtek – Droga z Fatimy