Tablice Pokoju

Tablice PokojuModlimy się o pokój w sercu człowieka, Europy i świata, o powrót do wspólnego fundamentu ludzkich wartości oraz o rozwój oparty na poszanowaniu godności i odmienności każdego człowieka. Uważamy, że Europa żyjąca chrześcijańskimi wartościami nie musi obawiać się tych, którzy wierzą w tego samego Boga. Nasze ideały wyrażają cztery prymaty Cywilizacji Miłości:
1. Człowiek przed rzeczą
2. Etyka przed techniką
3. „Być” przed „mieć”
4. Miłosierdzie przed sprawiedliwością

Pielgrzymując pozostawiamy w wybranych miejscach Tablice Pokoju, które wyrażają nasze przesłanie.

Lista miejsc i osób

Lista miejsc, gdzie zostały przekazane Tablice Pokoju
1. Fatima (Portugalia) – Sanktuarium Matki Bożej
2. Strasbourg (Francja) – Parlament Europejski
3. Watykan – Bazykika św. Piotra
4. Asyż-Porcjunkula (Włochy) – Bazylika Matki Bożej Anielskiej
5. Moskwa (Rosja) – Sobór Chrystusa Zbawiciela
6. Jerozolima (Izrael) – Bazylika Grobu Pańskiego
7. Manoppello (Włochy) – Sanktuarium Świętego Oblicza (Volto Santo)
8. Rybno (Polska) – Klasztor Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia
9. Gdańsk (Polska) – Kościół oo. Franciszkanów
10. Szczecin (Polska) – Katedra św. Jakuba Apostoła
11. Hamburg (Niemcy) – Kościół św. Oskara
12. Vadstena (Szwecja) – klasztor Sióstr Brygidek.
13. Trondheim (Norwegia) – parafia przy Katedrze św. Olafa
14. Utoya (Szwecja) – miejsce morderstwa popełnionego na 77 osobach przez Andresa Brevika
15. Świnice Warckie (Polska) – Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny
16. Świnice Warckie (Polska) – Klasztor Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
17. Krukowo (Polska) – kaplica
18. Homino (Polska) – miejsce budowy kościoła pw. kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego
19. Havana (Kuba)
20. El Cobre (Kuba) – Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia, Patronki Kuby
21. Chmielnicki (Ukraina) – na ręce Biskupa goszczącego na Dniach Młodzieży Katolickiej.

Osoby, którym przekazano Tablice Pokoju:
1. o. Kazimierz – Klasztor oo. franciszkanów w Niepokalanowie
2. ks. biskup Marek Solarczyk – biskup pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej
3. ks. biskup Andrzej DziÍga – Metropolita Diecezji Szczecińsko – Kamieńskiej
4. Hani Hreish – imam muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Gdańsku
5. ks. Emmanuel Nagy – proboszcz parafii diecezji Nitra (Słowacja)

Tłumaczenia tablic na wybrane języki

POLSKI
Panie, żałujemy za wszystkie grzechy, które popełniliśmy przeciw Tobie, ponieważ wprowadzają nas one w niezgodę z Tobą i oddzielają nas od Ciebie, który utrzymujesz nas przy życiu i który stale przychodzisz nam z pomocą. Żałujemy za nie, ponieważ to one spowodowały zabicie Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, którego miłujesz. Ojcze zbaw nas od nich, nie chcemy ich powtarzać, chcemy do Ciebie należeć. Amen.

1. Człowiek przed rzeczą
2. Etyka przed techniką
3. „Być” przed „mieć”
4. Miłosierdzie przed sprawiedliwością

ANGIELSKI
LORD, we repent all the sins we have committed against You, because they bring us in disagreement with You and separate us from You who keep us alive and who constantly come to our rescue. We regret them, because they caused the killing of Jesus Christ, your Son, whom You love. Father, deliver us from them, we do not want to repeat them, we want to belong to You. Amen.

1. Human before thing
2. Ethics before technology
3. „To be” before „to have”
4. Mercy before justice

FRANCUSKI
Seigneur, nous regrettons tous nos péchés contre toi, car ils nous éloignent de Toi et introduisent la discorde entre nous et Toi qui nous donnes la vie et sans cesse viens à notre aide. Nous les regrettons, car ils ont procuré le meurtre de Jésus Christ Ton Fils Bienaimé. Notre Père, délivre nous de ces péchés, nous ne voulons plus les répéter, mais nous voulons appartenir à Toi. Amen

1. L’homme avant la chose
2. L’éthique avant la technologie
3. „Etre” avant „avoir”
4. La miséricorde avant la justice

HOLENDERSKI
Heer, we hebben spijt van alle zonden die we tegen U hebben begaan, want ze brengen onenigheid en scheiden ons van U, die ons in leven houdt en ons voortdurend te hulp komt. We hebben er spijt van, omdat zij bijdragen aan de dood van Jezus Christus, uw geliefde Zoon. Vader, verlos ons van deze zonden, die we niet meer willen begaan, omdat we aan U toebehoren. Amen.

1. Mens voor zaak
2. Ethiek voor technologie
3. „Zijn” voor „hebben”
4. Barmhartigheid voor gerechtigheid

WŁOSKI
Signore, ci dispiace per tutti i peccati che abbiamo commesso contro di te perché portano discordia e ci separano da te, tu che ci mantieni vivi e vieni continuamente in nostro soccorso. Ci rammarichiamo, perché contribuiscono alla morte di Gesù Cristo, tuo Figlio prediletto. Padre, salvaci dai peccati che non vogliamo ripetere, perché apparteniamo a Te. Amen.

1. L’umano prima della cosa
2. L’etica prima della tecnologia
3. L’“essere” prima dell’ „avere”
4. La misericordia prima della giustizia

NIEMIECKI
Herr, wir bereuen alle Sünden die wir gegen Dich begangen haben. Sie entfernen uns von dir und bringen Zwietracht zwischen uns und Dir, der Du uns das Leben gibst und uns unaufhörlich hilfst. Wir bereuen sie, denn sie tragen bei zum Tod Jesu Christi, deines vielgeliebten Sohnes. Unser Vater, erlöse uns von diesen Sünden, wir möchten sie nicht mehr begehen, denn wir wollen Dir gehören. Amen.
1. Mensch vor Sache
2. Ethik vor Technologie
3. “Sein” vor “haben”
4. Barmherzigkeit vor Gerechtigkeit