27092

Pożegnanie

We wtorek wieczorem 25.09.18 w wieku 66 lat zmarł ks. Marian Kilichowski, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Dzierżawach. Kapłan który poslugę łączył z nieustannym pielgrzymowaniem. Czciciel Matki Boskiej Fatimskiej. Był i JEST wielkim przyjacielem Pielgrzymów Bożego Milosierdzia.

Świątynia Miłosierdzia Bożego w Dzierżawach zwana Białym Kościołem będzie już zawsze łączyła nas z Tobą!
Księże Marianie, zabieramy cię dzisiaj z Wojtkiem na szlak pielgrzymki Krzyż Ameryki przez Ohio i Meksyk.

Dziękujemy za to że mogliśmy przez te lata iść z tobą i modlimy się za tą pielgrzymkę którą właśnie rozpocząłeś, a do której my też dołączymy …

Poniższy tekst ma być odczytany na pogrzebie, w piątek 28.09.2018, w imieniu wspólnoty Pielgrzymów Bożego Miłosierdzia :

Drogi księże Marianie!

Wyruszasz dziś w swoją ostatnią pielgrzymkę.

Dla naszej wspólnoty Pielgrzymów Bożego Milosierdzia twoja świątynia w Dzierżawach zawsze była i pozostanie szczególnym miejscem. Tutaj blogoslawileś nas, nasze krzyże i nasze kostury gdy wyruszaliśmy na kolejne pielgrzymki żeby głosić orędzie Bożego Miłosierdzia na kolejnych kontynentach.
Dzisiaj pozdrawiamy cię ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i z Meksyku , gdzie wyznaczamy nogami w pieszej pielgrzymce znak krzyża na całym kontynencie Północnej Ameryki.
Wiemy że śledziłeś naszą drogę i wspierałeś nas modlitwą jak tyle razy w minionych latach. Łączył nas zawsze jeden duch. Duch pielgrzymowania. Byłeś dla nas wzorem wierności Bogu i wytrwałości w podjętej drodze. Nie zapomnimy comiesięcznych nabożeństw fatimskich na które wracałeś do Polski często z dalekich krajów. Pamiętamy jak podczas Różańca do Granic przyjechałeś z parafianami z Dzierżaw do nas na wspólną modlitwę do Siekierek nad Odrą.

Dzisiaj to my wspieramy ciebie modlitwą w twojej ostatniej pielgrzymce, powtarzając słowa Psalmu:

„Stoją już nasze stopy w twoich bramach o Jeruzalem!”