Co to jest sofrologia?

Człowieka można badać z różnych perspektyw, które mogą się różnić w poglądach na te same aspekty. Z jednej strony psychologia zajmuje się badaniem emocji, myśli i zachowań w różnych sferach życia. Natomiast medycyna obejmuje obserwację, analizę i rozwiązywanie trudności dotyczących organizmu, gdyż bierze się pod uwagę biologię. Aspekt społeczny odgrywa również ważną rolę w analizie osobowości, gdyż nie można myśleć o człowieku bez uwzględnienia wytwarzanych przez niego stosunków społecznych. W tym artykule wyjaśnimy dogłębnie czym jest sofrologia, do czego służy i jak się ją stosuje.

Co to jest sofrologia?

Sofrologia odnosi się do wielości technik psychologicznych wywodzących się z różnych nurtów teoretycznych. Sofrologia łączy więc w sobie aspekty m.in. z mindfulness, metod relaksacji ciała, stanów uważności.  Z drugiej strony warto wspomnieć, że ten nurt psychologiczny powstał około roku 1960 dzięki badaniom dr Alfredo Caycedo, hiszpańskiego psychiatry, który skonstruował metodę odpowiednią dla pacjentów, którzy przechodzili przez chwile dyskomfortu w swoim życiu. Od tego czasu sofrologię stosuje się jako alternatywe dla leczenia psychiatrycznego.

Do czego służy sofrologia?

Na podstawie ustaleń uzyskanych dzięki tej dyscyplinie, sofrologia ma szereg ciekawych korzyści dla osób, które z niej korzystają. Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowy opis głównych zastosowań sofrologii:

  • Poszukiwanie dobra osobistego.
  • Odprężenie psychiczne i fizyczne.
  • Rozwój emocji.
  • Promowanie zdrowia fizycznego.
  • Poprawa jakości życia osoby.
  • Zwiększanie umiejętności społecznych.
  • Chociaż cele każdej terapii będą całkowicie określone przez cechy każdej osoby, prawda jest taka, że poszukiwanie stanów pełnej świadomości skupionej na teraźniejszości jest jednym z głównych filarów sofistyki.

Techniki sofistyki

Jak wspomniano powyżej, sofistyka przyjmuje strategie wywodzące się z innych nurtów teoretycznych i stara się ustalić odpowiednie metody dla każdego pacjenta w oparciu o konflikt, który ma być rozwiązany. W tym sensie predyspozycje osoby do uzyskania stanu pełnej świadomości mają fundamentalne znaczenie dla wspierania powodzenia zabiegów. Nie jest to jednak możliwe bez przestrzegania metodologii wskazanej przez każdego z profesjonalistów.

Poniżej wyjaśniamy niektóre z technik sofrologii

Zmniejszanie napięcia

To ćwiczenie polega na mentalnej wycieczce po obszarach ciała w celu wykrycia, czy występują skurcze mięśni. Gdy napięcie mięśniowe zostanie potwierdzone, przystępujemy do wykonywania długich oddechów w celu jego wyeliminowania.

Kontrolowane oddychanie

Jak sama nazwa wskazuje, kontrolowane oddychanie skupia się na tym, jak dana osoba wdycha i wydycha powietrze. W trakcie codziennego życia ludzie często nie biorą pod uwagę tego, jaki mają rodzaj oddechu. Z tego powodu technika ta ma na celu spowolnienie wdechu i wydechu, aby stworzyć stan dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego.

Samo-zrozumienie

Aby lepiej zrozumieć siebie, konieczna jest luźna atmosfera. Osoba powinna zadać sobie kilka pytań związanych ze swoim stanem ducha. Dlatego technika ta opiera się na oddechu jako punkcie wyjścia do wyruszenia w poszukiwaniu chwil przyjemności i osobistego szczęścia.

O innych, podobnych technikach psychologicznych i zdrowym trybie życia przeczytasz w https://www.pacz.pl