Poznaj historię Adama i Ewy

Adam i Ewa są uznawani za pierwsze ludzkie twory Boga, są pierwszymi ludźmi stworzonymi przez Boga, a więc rzekomo pierwszymi ludźmi w historii.

Historia o Adamie i Ewie zawarta jest w pierwszej części Biblii, tzw. Księdze Rodzaju. Mówi się, że Bóg za pomocą pyłu i swojego tchnienia był w stanie stworzyć człowieka, nazwanego Adamem, powstającego na obraz i podobieństwo swojego stwórcy i tego pierwszego człowieka będącego nosicielem tzw. Ducha Świętego.

Ale według niektórych tekstów biblijnych Adam był smutny, bo był sam i właśnie wtedy Bóg zdał sobie sprawę, że człowiek potrzebuje drugiej osoby u swego boku i dlatego Bóg wpadł na pomysł stworzenia Ewy. Pochodzenie Ewy zmienia się w zależności od tekstów religijnych, do których sięgamy, są przypadki, w których mówią one o jej pochodzeniu poprzez stworzenie jej z żebra Adama, ale inne, w których mówi się, że została stworzona z gliny, lub że jej stworzenie było całkowicie takie samo jak Adama.

Mówi się, że Bóg dał parze raj, będący idealnym miejscem, w którym człowiek miał wszystko, czego pragnął, mógł jeść i pić w obfitości i nie miał prawie żadnych ograniczeń. Jedynym ograniczeniem dla nich było to, że nie mogli dotknąć owoców jabłka z drzewa.

Grzech Ewy

Kontynuując podsumowanie historii Adama i Ewy porozmawiamy teraz o tym, dlaczego zostali wyrzuceni z raju. Adam i Ewa mogli jeść z każdego owocu w całym Raju, jedynym wyjątkiem było jabłko, ponieważ gdyby któreś z nich wzięło ten owoc, mogłoby ponieść surowe konsekwencje. Dlaczego akurat jabłko? Ten temat wyjaśnia teolog w artykule opublikowanym na www.infopruszcz.pl

Choć początkowo żadne z nich nie miało zamiaru wziąć owocu, to pojawienie się nowej postaci zmieniło sytuację na zawsze, bowiem w tym momencie pojawił się diabeł, reprezentowany przez węża. Wąż zwiódł Ewę, aby uwierzyła, że powodem, dla którego Bóg kazał jej obiecać, że nigdy nie zje owocu, nie było to, że umrą, ale że owoc zawierał mądrość Bożą i że ktokolwiek go zje, pozna świat tak jak Bóg. Ewa zjadła owoc, a następnie przekazała go swojemu mężowi Adamowi, aby oboje mogli posiadać umiejętności, które dawał owoc.

Po tym jak obaj zjedli owoc, otrzymali wiadomość od Boga, który powiedział im, że zawiedli go i teraz obaj znają zarówno dobro jak i zło, więc wszystko co dotyczyło owocu wydawało się być testem, aby zobaczyć, jakie naprawdę były pierwsze dwie istoty ludzkie.

Bóg wypędził ich z Raju, przynosząc im ból, trud, śmierć i wiele innych elementów, których żaden z nich do tej pory nie znał, ale które od tej pory na zawsze przylgnęły do człowieka. Tak więc od tego momentu wszystkie istoty ludzkie mogły umrzeć, a kobiety odczuwały ból podczas rodzenia dzieci. W tym momencie narodziła się idea grzechu pierworodnego, będącego grzechem, który posiadają wszyscy ludzie jako potomkowie Adama i Ewy, a który zwykle znika wraz z chrztem.