Przyczyny i konsekwencje reformy protestanckiej Lutra

Reformy dokonane w religii katolickiej na skutek wydarzeń, które miały miejsce po słowach Lutra, sprowokowały szereg zmian w europejskiej myśli religijnej, które na zawsze zmieniły świat, wykuwając nowe religie i na zawsze zmieniając inne.

Kim był Marcin Luter i co zrobił – streszczenie

Zanim opowiemy o reformacji Lutra, musimy skomentować przynajmniej krótko jego życie, poznając w ten sposób jedną z najbardziej wpływowych osób w historii religii europejskiej.

Marcin Luter był niemieckim teologiem katolickim, który rozpoczął wielką reformację religijną w Niemczech, a którego dzieło z biegiem lat rozprzestrzeniło się na większość Europy. Luter był księdzem i profesorem religii w Wittenberdze i to właśnie podczas nauczania zaczął zajmować twarde stanowisko wobec działań kościoła i papieża, wpajając te wartości swoim studentom.

To właśnie przemyślenia Lutra na temat stanu kościoła i podążanie za myślą Boga poprzez skupienie się na Biblii skłoniły Lutra do napisania swojego dzieła i doprowadzenia do wielkiej reformacji.

Luter został ekskomunikowany przez papieża, wygnany, a jego dzieła zostały objęte zakazem wykonywania w jakiejkolwiek formie, co było próbą spowolnienia zmian. Ruch stworzony przez Lutra nie mógł zostać zatrzymany, a pozycja nowych kościołów reformatorskich na zawsze zmieniła zachodni krajobraz, tworząc dwie różne Europy. Jesteś ciekaw, co o reformacjach sądzi polski kościół? Sprawdź wypowiedź biskupa w infostarachowice.pl

Przyczyny reformy protestanckiej Lutra

Wśród wielu przyczyn, które doprowadziły do reformacji, znajdujemy następujące:

 • Renesansowe myślenie, które zmieniło sposób widzenia świata.
 • Kościół stał się skorumpowany i regularnie nadużywał wiernych.
 • Powszechne stały się odpusty, będące swego rodzaju sposobem na kupienie przebaczenia za pieniądze.
 • Korupcja spowodowała kryzys w Kościele.
 • Uważano, że Kościół zaczyna mieć zbyt dużą władzę w polityce europejskiej.
 • Papież był zbyt potężny, będąc swego rodzaju królem.

Konsekwencje reformacji protestanckiej Lutra

 • Podział Europy na dwie religie, przy czym niektóre narody zachowały katolicyzm, ale inne przeszły na luteranizm lub inne religie protestanckie.
 • Spadek potęgi Kościoła i papieża, który przestał być tak potężną postacią w Europie i przyjął rolę drugorzędną.
 • Mniejszości religijne były prześladowane w niektórych krajach, tworząc wojny i bunty, aby spróbować zmienić centralną religię narodu.
 • Realizacja kontrreformacji katolickiej, zmiana religii, aby spróbować zadowolić tych, którzy domagali się zmiany, która między innymi zlikwidowała odpusty.
 • Biblia została przetłumaczona na więcej języków, dzięki czemu ludzie na całym świecie mogli ją przeczytać i zrozumieć.