Najważniejsze żeńskie boginie Majów

Wspólnym elementem wszystkich mitologii w historii jest istnienie zarówno męskich, jak i żeńskich bogów, a zdarzają się nawet przypadki, w których bóg może być obu płci jednocześnie. Aby poznać główne kobiety jednej z najważniejszych mitologii na świecie, w tym artykule opowiemy o imionach istotnych bogiń majańskich.

Główne żeńskie boginie Majów

Avilix

Bogini, choć niektóre źródła określają tę istotę jako męskiego boga, który symbolizował księżyc i noc. Była ważnym bóstwem mezoamerykańskiego okresu postklasycznego, a szczególnie ukochanym przez północne plemiona mezoamerykańskiego obszaru Gwatemali. Księżyc był kluczowym elementem w myśli Majów, z wieloma boginiami symbolizującymi to ciało niebieskie, ale wielkie znaczenie Avilix leży w jej związku z nocą, pokazując unię między księżycem a nocą.

Ixchel

Bogini miłości, ciąży, wody, przemysłu włókienniczego, księżyca i medycyny. Jej znaczenie było tak wielkie, że w niektórych tekstach określa się ją mianem „bogini”, pokazując jej znaczenie ponad wszystkimi innymi boginiami. Jak wielu bogów Majów miała w sobie wielką dwoistość, była postrzegana jako dobroczynna bogini, która pomagała kobietom, ale także jako zła bogini, która szerzyła zło na całym świecie. Jej atrybuty były ściśle związane z elementami, które Majowie kojarzyli z kobietami, będąc dla wielu boginią, która była najbardziej związana z płcią żeńską.

Chcesz poznać kulturę Majów? Portal pabianiceinfo.pl przygotował kompleksowy przewodnik na temat zwiedzania Meksyku.

Ixtab

Bogini samobójstwa, reprezentująca śmierć przez powieszenie. Mówiono, że wszyscy ci, którzy popełnili samobójstwo za pomocą liny, byli przez nią chronieni w życiu pozagrobowym, samobójstwo w cywilizacji Majów było równie godne jak śmierć w walce, w ofierze czy przy porodzie. W przeciwieństwie do dzisiejszych czasów, gdzie samobójstwo jest śmiercią ściśle związaną z tchórzostwem, w kulturze Majów samobójstwo było aktem odważnym, gdyż wszystkie działania kończące życie były postrzegane jako akty odwagi.

Bogini księżyca

Choć w żadnym z posiadanych przez nas źródeł nie ma wzmianki o imieniu tego bóstwa, jest ono określane jako bogini księżyca. Księżyc był bardzo ważnym elementem w kulturze Majów, dlatego to bóstwo reprezentujące księżyc było tak ważne. Wśród jego znaczenia jest nie tylko reprezentacja księżyca, ale także reprezentuje inne rzeczy, takie jak seksualność, płodność czy wegetacja. W kulturze Majów istnienie bezimiennych bóstw jest powszechne, gdyż źródła, którymi dysponujemy, często nie są tak dokładne, jak byśmy chcieli, a to stwarza problemy, gdy chodzi o poznanie wszystkich możliwych danych o bogach.