Nazaret Pana Jezusa

Przed narodzeniem Pana Jezusa Nazaret niczym się nie wyróżniał z pośród innych osad galilejskich z wyjątkiem tego, że prorok Biblijny przepowiadał, że władca Izraela i Zbawca świata zostanie nazwany Nazarejczykiem. Po narodzeniu Syna Bożego Święta rodzina musiała uchodzić do Egiptu, gdyż Herod chciał zgładzić Dziecię, które przepowiadali prorocy, gdyż obawiał się o utratę swojej władzy.

Powrót Świętej Rodziny z Egiptu
Do Palestyny Święta Rodzina powróciła z Egiptu dopiero wtedy, gdy umarł Herod. Po powrocie z wygnania, gdy Jezus miało około 2 – 3 lat Święta Rodzina zamieszkała w Nazarecie, które to miejsce uchodziło za bezpieczne i spokojne. W Nazarecie Pan Jezus spędził około 27 lat swojego życia. Mieszkał w tym małym miasteczku do 30 roku życia, po czym podjął Misję Ewangelizacyjną. Podczas trzyletniego nauczania jeszcze raz wrócił Jezus do Nazaretu razem ze swoimi uczniami, lecz nikt nie chciał Go tam słuchać i Mu wierzyć, o czym czytamy w Piśmie Świętym. Pan Jezus mówi „Tylko w swojej Ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być Prorok tak lekceważony.”

Dom Pana Jezusa
Archeolodzy prowadzący badania w Nazarecie odkryli w 2006 roku dom z pierwszego wieku naszej ery, który uważany jest za rodzinny dom Pana Jezus. Dom częściowo wcina się w skały wapienne, a częściowo zbudowany jest z kamienia połączonego zaprawą. Wewnątrz znaleziska archeolodzy napotkali połamane naczynia wapienne, garnki i wrzeciono. Lecz, czy na pewno jest do dom rodzinny Jezusa Chrystusa nadal pozostaje tajemnicą. Lecz nawet jak nie jest, to na pewno jest to dom z pierwszego wieku naszej ery i na pewno mieszkała tam rodzina żydowska.

Jaki był Nazaret 2000 lat temu?
Niewielką osadę wybrał Pan Bóg na miejsce zamieszkania i dorastania dla Swojego Syna. Dwa tysiące lat temu Nazaret był niczym nie wyróżniającą się osadą w Dolinie Galilei. Ludzie żyli bardzo ubogo i mieszkali bardzo skromnie, bo najczęściej ich mieszkaniami były pieczary w skalach lub lepianki z kamienia. Domy były zazwyczaj jednoizbowe, gdzie mieścił się warsztat, kuchnia i miejsce do spania, a spano wówczas na podłodze. Pomieszczenie rozświetlane było jedynie przez słońce wpadające poprzez otwarte drzwi. Życie ludzi składało się z Modlitwy i pracy oraz rozmów z sąsiadami lub ludźmi spotkanymi na rynku. Nazareńczycy także bardzo skromnie się odżywiali. Ich pożywieniem były głównie jęczmienne podpłomyki, mleko, owoce i warzywa, a tylko czasem ryby lub mięso.
W osadzie Nazaret znajdowała się Synagoga i studnia, która pełniła ogromną rolę dla mieszkańców miasteczka. Poza tym Nazaret był wioską otoczoną wzgórzami i leżącą niedaleko dużego miasta Seforis, które to miasto było stolicą Galilei. Miasto w ostatnich latach przed naszą erą zostało zniszczone przez Rzymian, a potem przez długi czas było odbudowywane. Dało to Świętemu Józefowi możliwość zarabiania na utrzymanie Świętej Rodziny, gdyż z zawodu był przecież cieślą. Po powrocie do Nazaretu, jak głoszą słowa Ewangelii Świętej „Dziecię rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.”
Życie Pana Jezusa w Nazarecie było cichym i pokornym wzrastaniem w łasce u Boga i u ludzi. Nawet Ewangelia Święta poza pielgrzymką do Jerozolimy i zaginięciem Jezusa nic nie mówi, o Jego życiu w Nazarecie. Zapewne Pan Jezus uczył się rzemiosła od swojego ziemskiego ojca Józefa i pomagał utrzymać dom. Był uczciwy i posłuszny swoim ziemskim rodzicom.
Gdy Jezus w wielu 30 lat rozpoczynał misję nauczania zapewne Święty Józef już nie żył, gdyż dalej w Piśmie Świętym wspominana jest tylko Maryja, Matka Syna Bożego. Święty Józef wykonał swoją misję na ziemi i prawdopodobnie w obecności Jezusa i Maryi spełniony odszedł do Domu Ojca.

Jaki jest Nazaret dziś?
Dziś Nazaret jest dla Chrześcijan jednym z najważniejszych i najświętszych miejsc na świecie, obok Jerozolimy i Betlejem. Każdy pielgrzym i turysta przybyły do Ziemi Świętej pragnie zobaczyć miasto, w którym mieszkał przez niemalże całe życie nasz Zbawiciel Jezus Chrystus.
Dzisiejszy Nazaret rozciąga się na powierzchni ponad 14 kilometrów kwadratowych i mieszka w nim około 74 tysięcy osób, nie licząc pielgrzymów i turystów, których każdego dnia jest wielu. Miasto leży w północnej części Izraela, w odległości około 10 kilometrów od Góry Tabor i 25 kilometrów od Jeziora Tyberiadzkiego. Góra Tabor jest miejscem Przemieniania Pańskiego. Jezioro Tyberiadzkie zwane czasem Morzem Tyberiadzkim jest największym jeziorem słodkowodnym w Izraelu. Przez Jezioro Tyberiadzkie przepływa rzeka Jordan i dlatego określa się go jako jezioro przepływowe.