Skarby Podkarpacia: Miejsce Piastowe

Leżące tuż przy drodze łączącej Krosno z Sanokiem Miejsce Piastowe to jedna z największych atrakcji na terenie Podkarpacia. To miejsce chętnie odwiedzają i pielgrzymki, i wycieczki. Tu, w malowniczej scenerii, czeka na zwiedzających ciekawe sanktuarium. Co warto wiedzieć na temat Miejsca Piastowego? Dlaczego wycieczki oraz pielgrzymki tak chętnie zaglądają na jego teren?
Miejsce Piastowe to wieś, którą warto odwiedzić w kilku względów. Ta podmiejska wieś może się pochwalić pięknym położeniem w dolinie Lubatówki. Lokowana była ona w połowie XIV wieku z woli Kazimierza Wielkiego. Wieś początkowo nosiła nazwę Miejsce, dopiero w 1895 roku dodano do tej nazwy drugi człon. Skąd określenie „Piastowe”? Błędem jest wiązanie tego z rodziną piastowską. Określenie „piastowe” wiąże się bowiem z założonym tu zgromadzeniem zakonnym, którego zadanie polegało na sprawowaniu opieki nad biednymi dziećmi. Do dziś miejscowym sanktuarium opiekują się michalici, czyli członkowie Zgromadzenia Zakonnego św. Michała Archanioła. Zakon ten został utworzony przez otoczonego w tej miejscowości wyjątkową czcią księdza Bronisława Markiewicza. Choć zmarł on w 1912 roku, to po stu latach w Miejscu Piastowym nadal silna jest pamięć o tej postaci.
Pielgrzymki i wycieczki chętnie zaglądają na teren tutejszego sanktuarium. Jego najważniejszymi elementami są zabudowania klasztorne oraz ciekawy kościół z lat 30. XX wieku. We wnętrzu tego kościoła znajduje się sarkofag ze szczątkami księdza Markiewicza. Warto też zwrócić uwagę na poświęcony mu pomnik, który został uroczyście odsłonięty w 1992 roku.
Podkarpacie to kraina pełna wyjątkowych atrakcji, na terenie której każdy znajdzie coś dla siebie. Nie brak tu pięknych miast oraz górskich zakątków, po których można urządzać wspaniałe wycieczki. Nie brak też takich miejsc, które chętnie odwiedzają pielgrzymki z całego kraju. Miejsce Piastowe to jedna z tych miejscowości, która przyciąga i wiernych, i turystów.